Vermogens in de min

Globaal de helft van de in Nederland actieve vermogensbeheerders geeft geen inzicht in de resultaten. Van de partijen die wel openheid geven, laten vrijwel alle portefeuilles dit jaar een negatief rendement zien.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat Beleggers Belangen heeft uitgevoerd naar de rendementen van vermogensbeheer in Nederland.

Van de 45 vermogensbeheerders die Beleggers Belangen benaderde, gaven er 24 in enige mate inzicht in de beleggingsresultaten. Maar omdat deze rendementsoverzichten veelal niet verder teruggaan dan 2006, menen wij dat hieruit geen representatieve conclusies zijn te trekken over de lange termijn performance van beheerders in Nederland.

Wél wordt uit de opgaven van de vermogensbeheerders duidelijk, dat 2011 ook voor particuliere beleggers die (een deel van) hun vermogen laten beheren, een moeilijk jaar is. Vrijwel alle defensieve, neutrale en offensieve portefeuilles stonden eind vorige maand in de min. Resultaten van -10% tot -25% zijn daarbij geen uitzondering.

Crisisjaar
Uit het overzicht van de resultaten van elf beheerders vanaf 2006 blijkt ook hoe hard de cliënten van vermogensbeheerders in 2008 zijn geraakt. Over dat crisisjaar staan vrijwel alle portefeuilles in het rood, waarbij rendementen voorkwamen van -25% of zelfs -50%. In 2009 en 2010 hebben de meeste portefeuilles van in Nederland actieve vermogensbeheerders wel winsten met vaak dubbele cijfers laten zien.

Klachten
De slechte beleggingsresultaten over 2011 hebben bij Vermogensmonitor, een bureau dat zich bezighoudt met begeleiding en beoordeling van klachten en geschillen over financiële producten en diensten, nog niet geleid tot extra werk. Dat komt omdat de grootste verliezen in augustus zijn geleden en vermogensbeheerders de rapportages over het derde kwartaal nog aan hun cliënten moeten verzenden.

Lehman
'Na de aandelencrash die het failliet van Lehman in september 2008 in de maanden daarop veroorzaakte, kwamen de meeste klachten bij ons ook pas in het eerste kwartaal van 2009 binnen', zegt directeur Paul van Straaten van Vermogensmonitor. 'Het zou zomaar januari kunnen worden voordat particuliere beleggers hebben besloten om hun beheerder aan te spreken.'

Lange termijn
Volgens Marien van den Heuvel van de Vereniging van Effectenbezitters zou de Autoriteit Financiële Markten vermogensbeheerders moeten verplichten één keer per jaar tijdens een vergadering voor alle cliënten verantwoording af te leggen over het beleggingsbeleid. 'Ook zouden de schriftelijke rapportages niet alleen maar de resultaten moeten laten zien, maar ook uitleg moeten geven over de ontwikkelde beleggingsvisie op lange termijn.'

Special
Naast het artikel over de beleggingsrendementen laat Beleggers Belangen in de jaarlijkse special over vermogensbeheer, die vrijdag 30 september verschijnt, ook drie beheerders aan het woord over de hete hangijzers in het vermogensbeheervak. Ook maken we de resultaten bekend van de enquête die hebben gehouden naar de tevredenheid van cliënten over hun vermogensbeheerder.

Kosten
Tot slot besteden we een groot deel van de special aan een overzicht van de minimuminleg, kosten, rapportages, specialiteiten, extra's en de mogelijkheden voor eigen wensen en alternatieve investeringen van 45 vermogensbeheerders.

Johan Brinkman

Klik hier voor meer informatie over de special vermogensbeheer van Beleggers Belangen.

LEES OOK

Houvast aan uitblinkers

Dollar stuwt offensieve portefeuille

Portefeuille krijgt weer energie