Tipterugblik: Volkswagen nog steeds te duur

Op tijd winst pakken, schreven we een jaar geleden over het aandeel Volkswagen. Goede timing: daarna is het aandeel gehalveerd. En nog steeds is het te duur.

Op tijd winst pakken, schreven we een jaar geleden over het aandeel Volkswagen. Het was destijds in onze optiek op €309  veel te hoog gewaardeerd als gevolg van de speculatie rondom Porsche en de plannen die Porsche toen had om Volkswagen over te nemen. Kort tevoren had het aandeel de astronomische waarde van €1005 aangetikt omdat beleggers speculeerden op verder bijkopen door Porsche. Een jaar later zijn de rollen echter omgedraaid. Porsche heeft zich vertild aan de dure overname van het veel grotere Volkswagen en in plaats daarvan wordt Porsche nu overgenomen door Volkswagen.

Alle lucht die er in het aandeel zat is eruit gelopen, en het aandeel is gezakt naar €119. Precies de lucht die wij al lang in het aandeel vermoedden en waarom wij al zo lang een verkoopadvies op Volkswagen hebben. De eens zo absurd hoge koers-winstverhouding is naar een acceptabelere 17 gedaald, uitgaande van de historische 12-maands voortrollende winst per aandeel.

Nu het pleit beslecht is in de strijd met Porsche, wordt het aandeel Volkswagen weer beoordeeld op de gronden waar het eigenlijk allemaal om draait: de operationele prestaties van de autobouwer. En die zijn momenteel niet zo heel best vanwege de magere autoverkopen.

Sinds augustus 2008 zijn de autoverkopen namelijk fors afgenomen. In de zomer van 2009 trok het weer wat aan. De voorbije maanden stuwden de slooppremies van de verschillende overheden de verkopen fors. Met name in Duitsland had dat een groot effect. Maar niet voor elke fabrikant. Merken met veel kleine en zuinige modellen in het assortiment profiteerden. En dat is Volkswagen. Zodoende is het gat dat ontstond in de eerste maanden van dit jaar vergaand gedicht. Per saldo zijn in de eerste negen maanden van dit jaar slechts 0,5% minder auto's verkocht dan in zelfde periode vorig jaar.

In de komende maanden zullen de procentuele verschillen met een jaar eerder vrij gunstig zijn. Dat is nog niet zozeer een gevolg van geweldige verkopen van dit moment, maar van een steeds gunstiger wordende vergelijkingsbasis ten opzichte van de matige cijfers van de laatste maanden van 2008 en de eerste maanden van 2009.

Met de aantallen gaat het dus weer de goede kant op. Maar die aantallen zijn zoals genoemd vaak kleinere auto's met weinig extra's waar de fabrikant minder winst op boekt dan op de dure, rijk uitgeruste types. Het is dus zaak om behalve op de aantallen ook vooral op de winstgevendheid in de komende maanden te letten. De cijfers over het eerste halfjaar leerden al dat de operationele winst 60% daalde en de nettowinst 80% als gevolg van de maandenlange onderbezetting in de fabrieken en de gewijzigde verkoopmix. Trekken we die trend door naar heel 2009 dan komen we uit op een vooruitwijzende koers-winstverhouding van 42. Het aandeel Volkswagen is dus nog steeds te duur. Wij waren er op tijd bij met ons verkoopadvies en we blijven erbij, voor de korte en voor de lange termijn.

LEES OOK:

- Tipterugblik Family Dollar Stores
- Tipterugblik Colgate-Palmolive
- Tipterugblik Jarden

LEES OOK

Tip met twee gezichten

Aanhouden voor het dividend

Instappen kan nog steeds