'leeuwendeel van ahold is buitengewoon goed'

'Van onze activiteiten ontwikkelt 95% zich buitengewoon goed,' aldus voorman C. van der Hoeven vorige week tijdens een presentatie voor grote beleggers en analisten, waarin de voorwaardelijke winstprognose werd herhaald.

Bij een presentatie vorige week scherpte Ahold de problemen in Argentinie en Spanje aan. In Spanje heeft Ahold moeite met de integratie van Superdiplo. Het samenvoegen van de verschillende hoofdkantoren en distributiecentra vergt meer tijd dan verwacht. Het gebudgetteerd bedrijfsresultaat van € 100 mln wordt niet gehaald. De verwachting is nu ruim € 70 mln tegen vorig jaar € 66 mln op een omzet van circa € 2 mrd.

In Argentinie gaat het vooral om financieel-administratieve problemen, al staat de operationele marge onder druk. Er wordt nog wel steeds winst gemaakt. Een verdere afwaardering van de peso kan echter dollarleningen treffen en tot afboekingen leiden. Verder heeft het concern aan partner Velox in de winkelketen Disco leningen verstrekt. De kans bestaat dat Velox in gebreke blijft, in welk geval Ahold wel de mogelijkheid krijgt Disco (236 winkels; € 2,1 mrd omzet) geheel te verwerven. Dat kan een herwaardering van de goodwill tot gevolg hebben. Daarover beslist Ahold bij de halfjaarcijfers. Deze drie factoren (dollarleningen, Velox en goodwillafboeking) bij elkaar kunnen Ahold volgens Friesland Bank Securities zo'n € 500 mln kosten.

Verder bood de bijeenkomst volgens analisten weinig nieuws. De aanhoudende verliezen van de bescheiden Aziatische activiteiten waren al bekend, evenals het feit dat het Amerikaanse Bi-Lo een moeilijke periode doormaakt.

Het negatieve beurssentiment rond Ahold wordt ook ingegeven door twijfel rond de zogenoemde multichannelstrategie: niet alleen supermarkten, maar ook levensmiddelengroothandel (foodservice) voor horeca, bedrijfska ntines en instellingen. Na Sysco is Ahold hiermee in de VS de grootste, met dit jaar $18,5 mrd tot $19 mrd omzet. De scepsis bestaat uit twijfel of er wel synergie tussen supermarkten en foodservice zit, aangewakkerd door een daling vorig jaar van de operationele marge tot 4% en een reorganisatielast van € 100 mln voor het aangekochte Alliant. Van der Hoevens opmerking dat verdere pogingen om de potentiele synergie te benutten uitgesteld zijn omdat alle aandacht naar Alliant gaat, deed ook een duit in het zakje.

Maar analisten bij onder andere Lehman Brothers en SNS Securities zien wel synergie, vooral in de verhoogde inkoopkracht die tevens de concurrentiekracht van de winkelketens versterkt. 'Op logistiek gebied ligt er ook synergie en verder krijgt Ahold via food-service klanteninformatie, waardoor in de toekomst ook sy- nergie uit de uitwisseling van concepten kan komen,' aldus P. Rinsma van SNS. C. Gower van Lehman wijt de margedaling volledig aan de lagere marge van Alliant. 'De organisatie is nog inefficient en Alliant heeft in het verleden veel klanten aangetrokken met lage prijzen, waarop niet veel verdiend wordt. Die omzet wordt nu gesaneerd.' Gower gaat ervan uit dat de integratie van Alliant eind dit jaar zo goed als afgerond is en dat de marges omhooggaan. Hij benadrukt dat Alliant ondanks de lagere marges wel degelijk aantrekkelijk was voor Ahold. Het bedrijf is sterk in de in vergelijking tot de horeca onge- voelige gezondheidssector en beperkt daarmee voor foodser-vice de gevoeligheid voor de consumentenbestedingen. De sluimerende zorgen over foodservice worden dus door deze analisten ontzenuwd.

Het imago van Ahold heeft recentelijk een knauw gekregen, deels door de troebele financiele verslaggeving en de berichtgeving daarover. Toch lijkt het er nu sterk op alsof het concern helemaal geen goed meer kan doen en dat het aan alle kanten mis is. Dat laatste is allerminst het geval. Het is natuurlijk ook niet nieuw dat er ergens binnen het omvangrijke concern onderdelen zijn die niet optimaal draaien. Argentinie is zorgelijk, maar dan toch vooral in finan-ciele zin, met de kanttekening dat het Ahold geen 'cash' kost. Eventuele stroppen tasten wel de financiele positie aan van Ahold dat toch al zwaar gefinancierd is. Terecht werkt het concern na de onstuimige groei nu aan rendementsverbeteringen en beoogt het geen nieuwe acquisities; dat laatste ongetwijfeld ook door de lage beurskoers die het dan noodzakelijke aantrekken van nieuw eigen vermogen zo niet onmogelijk dan toch zeker onaantrekkelijk heeft gemaakt.

De conclusie is niet anders dan twee weken geleden: Ahold is ten opzichte van sectorgenoten goedkoop, maar een hogere koers vereist de terugkeer van vertrouwen door prima resultaten. Dat vraagt geduld.

LEES OOK

Vijf kroonprinsen

Update: goede start nike

Porsche en peugeot blijven nog op houden staan