Reparatie in USG People

Vorige week was het de week van de uitzenders. Het bod van Randstad op Vedior zette namelijk ook Brunel en USG People in beweging. Deze laatste uitzender heeft ons dit jaar nog weinig goeds opgeleverd. We kijken met een nieuwe blik naar eerdere strategieën.

Het is niet uit te sluiten dat andere grote uitzenders (Adecco of Manpower) zich gaan mengen in de overname van Vedior (zie pagina 14). Een overname door Randstad zou bovendien verdere consolidatie in de sector kunnen aanwakkeren, waarbij USG People interessant kan zijn vanwege de sterke positie in de Benelux. Vooralsnog gaan wij hier niet van uit, maar het geeft de koers van USG wel voldoende fantasie. Een andere stimulans voor de koers is de te verwachten opname van USG in de AEX-index begin maart (zie pagina 18). Met een koersdaling van 41% voor het jaar lijkt er voor USG veel slecht nieuws te zijn verdisconteerd. De k/w voor 2008 bedraagt op het huidige koersniveau 8, terwijl Vedior voor grofweg 14 keer de winst van 2008 wordt overgenomen. Wij zien voor USG op het huidige koersniveau slechts een beperkt risico. De belegger die ons advies van maart (zie rechtsboven) heeft opgevolgd, adviseren wij het volgende. De geschreven calloptie is reeds teruggekocht op €0,05, maar de geschreven putoptie is of zal worden uitgeoefend door de tegenpartij. Dit betekent concreet dat u nog honderd aandelen extra moet afnemen op €28; niet plezierig. Uw gemiddelde kostprijs komt hiermee uit op ((€30,85 -/- €1,25 -/- €1,60 +/+ €0,05) + €28)) / 2 = €28,025. Wanneer u de positie in USG nu met honderd aandelen uitbreidt op een koers van €19,40, daalt de gemiddelde kostprijs van uw (nu driehonderd) aandelen tot €25,15. Vervolgens schrijft u opnieuw een short strangle in USG. De optiepremies waren al hoog, maar deze zijn in deze volatiele markt alleen maar toegenomen. De positie komt er dan uit te zien zoals rechts staat aangegeven. De totale investering bedraagt (€25,15 -/- €1,10 -/- €2,05 = €22) x 300 = €6600. MAXIMAAL €24 WINST U ziet dat door de ontvangen premies de kostprijs wederom wordt verlaagd, en wel naar €22. In de tabel linksonder treft u scenario’s aan op de juni-2008-expiratie. Wanneer USG tussen de bandbreedte van €18 en €24 expireert, zijn de ontvangen premies verdiend. Op €24 of hoger hebt u de plicht de driehonderd aandelen te leveren. Uw tegenpartij heeft namelijk een recht in handen om bij u de aandelen tegen de uitoefenprijs van €24 te kopen. Een koers van €25 of €35 maakt dus niets uit, want uw winst is gemaximaliseerd op €24. Uitgaande van de kostprijs van €22 bedraagt het rendement na vijftien maanden manoeuvreren 9% (€24/ €22). We hebben het dividend van april dit jaar (€0,72 per aandeel) en voor 2008 niet meegenomen. Op het huidige koersniveau bedraagt het dividendrendement 3,8%. Wanneer het aandeel USG terugzakt naar het niveau van €15, is de schade in de opties vrijwel nul. De putopties kennen dan een beperkt verlies en deze worden dan gecompenseerd door de winst op de geschreven callopties. De pijn zit in dit scenario puur in de aandelenpositie. NOG EEN ADVIES In september gaven wij nog een tweede koopadvies voor USG, op de bovenstaande koersen. Op dit moment noteert de geschreven calloptie nog circa €0,15, terwijl de geschreven put circa €4 noteert. Deze laatste positie is belangrijk om in de gaten te houden, aangezien deze in-the-money is. Deze putoptie bestaat nu voor €2,60 (€22 -/- €19,40) uit intrinsieke waarde en voor €1,40 uit tijd- en verwachtingswaarde. Een vroegtijdige uitoefening is niet aan de orde zolang er tijd- en verwachtingswaarde in zit. Uw break-evenpunt ligt op een niveau van €21,18 en is absoluut niet onhaalbaar voor de maartexpiratie. De calloptie kunt u beter terugkopen, maar voor de rest hoeft u aan deze positie voorlopig niet te sleutelen. Tekst: Erik Nugteren, partner De Vries & Co, effectenspecialisten, 7 december 2007

LEES OOK

USG People

USG People

USG People